Witamy na naszej stronie internetowej!
Close
Krzeczyn Mały 26d 59-311 Lubin, dolnośląskie
502 604 402 katarzyna@ekologiawogrodzie.pl

WSPOMAG – stymulator wzrostu

13,30147,20

dawniej Antifung 20 SL

Pobudza odporność roślin na choroby

Silnie stymuluje wzrost i rozwój roślin

Wyczyść

Opis

Sty­mu­la­tor, następca eko­lo­gicz­nego środka ochrony roślin — Anti­fung 20 SL.

Wspomag jest eko­lo­gicznym pre­pa­ratem prze­zna­czonym do wzmac­nia­nia i sty­mu­lo­wa­nia odpor­no­ści roślin. Działa pro­fi­lak­tycz­nie oraz posiada wła­ści­wo­ści nawo­zowe. Aktywizuje fizjo­lo­giczną odpor­ność na cho­roby, spra­wia że rośliny przyj­mują efek­towny pokrój i inten­sywny kolor. Sub­stan­cja bio­lo­gicz­nie czynna – wyciąg z bio­hu­musu (wermi­kom­po­stu) wytwarzanego  przez dżdżow­nice kalifornijskie Eise­nia fetida. Produkt posiada mikro­or­ga­ni­zmy nie­do­pusz­cza­jące do roz­woju grzy­bów — pato­ge­nów roślin oraz cha­rak­te­ry­zuje się dobrymi wła­ści­wo­ściami nawo­zo­wymi. Stymulator jest zasobny we wszyst­kie skład­niki pokar­mowe cenne dla roślin, posiada także zdol­no­ści roz­kładu grzybni Phytophthora nicotianae wywołującej jedną z najgroźniejszych chorób roślin – fytoftorozę. Wspomag likwi­duje wszel­kie cho­ro­bo­twór­cze pato­geny w gle­bie wpro­wa­dza­jąc jed­no­cze­śnie drob­no­ustroje korzystne dla roślin. Jest to śro­dek bez­pieczny dla ludzi i śro­do­wi­ska. Produkt sty­mu­luje odpor­ność przed takimi cho­ro­bami jak: fytoftoroza (Phyto­ph­thora), mączniak (Sphe­ro­theca), plamistość pierścieniowa (grzyb: Myro­the­cium), fuzariozy (grzyb: Fusa­rium), kiła kapusty (grzyb: Pla­smo­dio­phora), Rhi­zoc­to­nia, szara pleśń (grzyb: Botrytis), Psen­do­pe­ziza i inne.

Jest wodnym roztworem biohumusu wzbogaconego licznymi dodatkami naturalnymi, istotnie rozszerzającymi zakres stymulacji wzrostu i rozwoju roślin. Wzmacnia odporność roślin na patogeny glebowe różnego pochodzenia i rodzaju. Poprawia żyzność gleby przez stymulowanie jej aktywności mikrobiologicznej oraz dostarcza roślinom niezbędnych składników odżywczych wchłanianych natychmiast po podaniu. Przyjmowany jest przez wszystkie żywe, zielone części rośliny. Pobudza i potęguje życie biologiczne roślin, pozytywnie wpływa na żyzność gleby. Wspomag posiada właściwości nawozowe i ochronne. Indukuje fizjologiczną odporność na choroby, zawiera substancje o właściwościach antybiotyków – biopreparaty, likwidujace wrogie roślinom patogeny odglebowe (grzyby) a w ich miejsce wprowadza pożyteczne drobnoustroje.

Wspomag zalecany jest do stosowania w uprawach roślin ozdobnych pod osłonami i w gruncie. Stymulator może być stosowany do opryskiwania, podlewania i moczenia nasion, cebul, bulwo-cebul, bulw, karp, kłączy, itp.

Wspomag skutecznie ratuje rośliny, przykłady można zobaczyć na stronie www.drwilk.pl.

 

STOSOWANIE:

W związku z tym, że najcenniejsze składniki preparatu znajdują się w gęstej zawiesinie, producent nie przecedza produktu przed rozlaniem do butelek, tak by użytkownicy nie byli poszkodowani. Wiąże się to z zapychaniem dyszy opryskiwacza. W związku z powyższym producent zaleca przecedzić roztwór przed użyciem, a to co zostanie po przecedzeniu zostawić w ogrodzie dorzucając do kompostu, rozrzucając po grządkach czy pod drzewami i krzewami by użyźnić tym glebę. 

Żółknięcie liści i zahamowanie wzrostu rośliny: oprysk 25% roztworem (1l preparatu w 5 litrach wody) co 7 – 10 dni, 2 – 3 razy od momentu wystąpienia pierwszych objawów. Rośliny powinny być dokładnie pokryte cieczą roboczą, a jej ilość zależna jest od ich wielkości.

Standardowy oprysk prewencyjny: oprysk 10% roztworem (1l preparatu w 9 litrach wody) co 7 – 10 dni, 2 – 3 razy od momentu wystąpienia pierwszych objawów.

Podlewanie: roztwór 4% (1l preparatu w 24 litrach wody) w ilości 1-2 litry roztworu /1 m2 bezpośrednio po posadzeniu. Stosować 2 – 3-krotnie na całą roślinę tak aby roztwór dostał się najbliżej korzeni 2 lub 3-krotnie punktowo na całą roślinę. Podlewanie punktowe zalecane jest w promieniu 20 cm od miejsca wzrostu rośliny.

Jako zaprawa: moczenie nasion, sadzonek, bulw, cebul i kłączy przez 45 minut w 25% roztworze (1l preparatu na 3l wody).

Prewencja w walce z kiłą kapusty: zgodnie z przeprowadzonymi badaniami w Instytucie warzywnictwa w Skierniewicach, zaprawianie warzyw w wodnym roztworze Wspomagu (lejąca papka) i późniejsze podlewanie roztworem min 1%, co najmniej 3 krotne w odstępie 10 dni, znacząco chroni warzywa przed kiłą.

Skuteczność środka widoczna jest już przy poziomie stosowania roztworu w stężeniu 4-10%. Stosowany poziom stężenia stymulatora wzrostu zależy od stanu kondycyjnego roślin i ich wielkości – czyli fazy rozwojowej.

Uwaga: należy koncentrować strumień roztworu tak,  by kierował ciecz wprost na roślinę.

Zabiegi najlepiej wykonywać pod wieczór, przed opadaniem rosy.

WERMIKOMPOST = dobrostan roślin – przepis na cały rok

Producent zapewnia, że wystarczą 4 zabiegi z użyciem wermikompostu by utrzymać ogród w zdrowiu i bujnym wzroście. Oto co zaleca:

1) Oprysk (zlanie roślin) Wspomagiem na początku sezonu (marzec/ kwiecień) by wyeliminować patogeny i dodatkowo stymulować rozwój roślin.

2) Oprysk lub podlanie roślin Eko-użyźniaczem ok. 1 miesiąc po pierwszym zabiegu

3) Ponowny oprysk lub podlanie roślin Eko-użyźniaczem w drugiej połowie sezonu (lipiec – sierpień).

4) Oprysk (zlanie roślin) Wspomagiem na koniec sezonu (wrzesień – październik) by przygotować rośliny do zimy i zabezpieczyć je przed patogenami.  

Wspomag jest preparatem zawierającym żywe organizmy, które w wyniku przemiany materii wydzielają gazy. Powoduje to pęcznienie kanistra. Dlatego, podczas magazynowania, zaleca się lekko odkręcić nakrętkę by gaz mógł znaleźć ujście. Przechowywanie w cieple i na słońcu wzmaga przemianę materii i wytwarzanie gazu, co może doprowadzić do eksplozji kanistra.

Przechowywanie: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temp. uniemożliwiającej zamarznięcie tj. od +4 do +18 stopni C. Wspomag zachowuje swoje cechy nawozowe przez czas nieograniczony. Zalecane jest jednak jego zużycie w okresie 3 lat od daty produkcji.

Środki ostrożności: Zabezpieczyć przed przypadkowym spożyciem. Podczas stosowania zachować podstawowe środki ostrożności. W przypadku dostania się środka do oczu przemyć je czystą wodą. Używać odzież ochronną, a po wykonaniu wszelkich czynności umyć ręce. Nie stosować na pastwiskach.

Nie ma niebezpieczeństwa przedawkowania.

Bezpieczny dla pszczół, owadów pożytecznych, organizmów wodnych i człowieka.

Decy­zja M.R.iR.W. Nr S-55/10

Producent: Przedsiębiorstwo Rolno Ekologiczne BIOHUMUSECO Sp. z o.o.

Na stronie obowiązuje zakaz kopiowania całości lub fragmentów tekstu i obrazów bez zgody autora. Zakaz ustalono zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.

Dodatkowe informacje

Waga brak
Wymiary brak
Opakowanie

1 l, 20 l, 5 l

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Nasz Sklep internetowy używa plików Cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień dla plików Cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików Cookies

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. DEFINICJE

 1. Administrator – MÓJ EKO-OGRÓD Robert Knapik, Krzeczyn Mały 26D, 59-311 Lubin, NIP: 9490982221, REGON: 022089371

 2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.

 3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.

 4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.

 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.

 3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

 4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.

 5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

 1. Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 1. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

Zamknij